Hur kommer då rapporteringen att gå till

17 09 2008

Detta brevet kom till oss som håller på med Stockholms skolwebb för att underlätta arbetet med frånvaro…

Många skolor har efterfrågat stöd då det gäller formuleringar och anvisningar vid registrering av elevs frånvaro i digitala system. Grundskoleavdelningen har därför tagit fram ett stödmaterial som är tänkt att underlätta arbetet och säkerställa att personuppgiftslagen följs.
Från och med 2008-09-11 ska det finnas möjlighet att från en lista i Stockholm Skolwebb välja kommentarer till elevs frånvaro. Det är inte tvingande att välja en kommentar dock kommer kommentarsfältet att stängas för fritext. På så sätt undviks alla omdömeslika kommentarer.
Om lärare/mentorer väljer att ange en kommentar till elevs frånvaro är det nödvändigt, ur likvärdighetssynpunkt, att lärare/mentorer tillämpar kommentarerna på gemensamt sätt.

 JA JUST DET LIKHETEN BLIR ATT VI KOMMER ATT HA 21!!!  JA JUST 21 OLIKA ALTERNATIV FÖR FRÅNVARO…. good lock säger jag … 21 alternativ … time cost money …

Elev reser privat utan att få ledigt, Eleven ringer och anmäler sig sjuk, Elev lämnar lektion utan att ange orsak, Eleven finns inte i skolan och uppgift saknas om var eleven befinner sig, Eleven går hem innan skolans slut utan att vidtala personal …

Annonser
Ett första intryck.. Usability? Consistensy?

16 09 2008

Så ett första försök fungerar ju utmärkt. Spännande …
FruSkolwebb kan inte låta bli att logga in själv för att kolla. Går snabbt och lätt.

En första syn över skolwebben är ju inte direkt imponerande och definitivt inte inbjudande alls. Tittar snabbt på funktioner som en lärare kan behöva, epost och kalender. Hittar dessa snabbt men …

Mailen öppnas inbäddat i en GW-gränssnitt, varför ?
Kalender heter under ‘Min sida’ schema och sedan under Planering heter det Kalender, är detta samma funktion eller ? Logiskt?
Och än mer fruktansvärd är funktionen att ‘boka utvecklingssamtal’ …

Om Kalender ska vara Schema och man ska lägga till sitt eget schema är det alldeles för dålig design och tidskrävande, ska jag som lärare dela min kalender med föräldrar och elever eller vilket schema skall de se!?

Om man ska lägg in schemat själv snabbt behövs något likande google calender och att ha någon drag and drop funktion.

FruSkolwebb har i detta inlägg utgått ifrån design-gurun Donald Normans Design Principles

Usability? Nej!

Consistensy? Nej

Användare nr4 – FruSkolwebbs kollega kan inte logga in…

16 09 2008

FruSkolwebb blev precis – 22:37 tisdag – uppringd av en ny kollega som undrar hur hon kommer in på Stockholms skolwebb?

-Du måste ha inloggning samt registrerat ditt mobilnr för att få en kod så du kan logga in?
-Ja men var loggar jag in, det heter ju skolwebben men det fungerar inte?!
-Vänta ska googla – skolwebb stockholm – får fram den rätta adressen.
Testa logga in nu!
-Ja det fungerar ju =)!

Alla är glada och FruSkolwebb funderar över om hon ska logga in.

Vad är Stockholms skolwebb – SSW?

15 09 2008

Hittar följande inlägg på Stockholms stads hemsida om skolwebben.

Precis som med all annan information på webb från Stockholms stad, följer Stockholm Skolwebb stadens riktlinjer för Stockholm webb: Intranätet ska stimulera till förbättrad internkommunikation och utvecklad samverkan. Det ska vara ett effektivt verktyg i det dagliga arbetet.”

För mer läsning om SSW se länkarna i högersidan.

Kan ju passa på att tillägga att en sökning på skolwebben på stockholm.se inte direkt ger någon information om SSW utan bara vad olika skolor skriver om SSW.